รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
341
  คุณ พัชญ์ธิฌา ชัยวงศ์ (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2021-03-08 [18:01]
อื่นๆ 
Sketchup เรนเดอร์ไม่ได้ค่ะ
COMPLETE 
342
  คุณ ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2021-03-08 [12:26]
อื่นๆ 
บีพลัสเข้าไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
343
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2021-03-08 [09:33]
โปรแกรม NAV 
เข้าระบบ NAV ไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
344
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-03-03 [18:25]
โปรแกรม NAV 
907 ผิด Location ซึ่งไม่ได้นำเข้า WHS ค่ะ ของเดิมเป็น Location >> MK2 ตอนนี้ยังไม่ได้ Gen ยอดขาย ตั้งแต่ 12-28/02/2021
เรียบร้อย 
345
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-03-03 [18:18]
โปรแกรม NAV 
909 ติด location WHS วันที่ 28/02/2021 ทำให้ไม่สามารถ Gen SD เข้าระบบได้ค่ะ
เรียบร้อย 
346
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-03-03 [17:46]
โปรแกรม NAV 
ยอกขายWHS วันที่ 28/02/21 ยังไม่เข้า NAV ค่ะ
เรียบร้อย 
347
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-03-03 [15:56]
โปรแกรม NAV 
พี่โจ้ค่ะ ยอดขายติด Dimension Code Brand ค่ะ ตามไฟล์แนบนะค่ะ
เรียบร้อย 
348
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-03-03 [11:53]
โปรแกรม NAV 
809 ติด location WHS วันที่ 12,15,22-23,25,28/02/2021 ทำให้ไม่สามารถ Gen SD เข้าระบบได้ค่ะ
เรียบร้อย 
349
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-02 [17:47]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน 509 วันที่ 28/02/64 ยอดขายยังไม่ได้gen ยอดขายเข้าnav ฟิวดุไม่พบข้อมูล
เรียบร้อย 
350
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 208 - CENTRAL PATTAYA
0659625955
2021-03-02 [15:09]
โปรแกรม Pos 
วันที่ 25/02/64 น้องหน้าร้านยิงสินค้า ทั้งหมด 64 ชิ้น แต่ POS มีแค่ 63 ชิ้นคะ รบกวนดึงข้อมูล ให้อีกรอบคะ
เรียบร้อย 
351
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-02 [13:48]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน 110 วันที่ 28/02/64 ยอดขายยังไม่ได้gen ยอดขายเข้าnav ฟิวดุไม่พบข้อมูล
เรียบร้อย 
352
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-02 [12:26]
โปรแกรม NAV 
1.ร้าน 127 วันที่ 21/02/64 ติดDimension ทำให้post ยอดขายไม่ได้ 2.ร้าน 150 วันที่ 27/02/64 ยัง gen ยอดขายไม่ได้
เรียบร้อย 
353
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0659625955
2021-03-02 [11:01]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 209 วันที่ 05/02/2021 ข้อมูลเข้ามา ใน NAV ไม่ครบ
เรียบร้อย 
354
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 208 - CENTRAL PATTAYA
0659625999
2021-03-02 [09:57]
โปรแกรม NAV 
ไม่สามารถ โอนข้อมูลของร้าน 208 ตั้งแต่ วันที่ 23/02/2564-28/02/2564
เรียบร้อย 
355
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-02 [09:37]
โปรแกรม NAV 
gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.ร้าน102 วันที่21,23,24,25,28/02/64 2.ร้าน128 วันที่21/02/64 3.ร้าน140 วันที่21,27/02/64 4.ร้าน149 วันที่24/02/64 5.ร้าน151 วันที่24,27,28/02/64 6.ร้าน804 วันที่21,25,28/02/64 7.ร้าน807 วันที่21,23,24,25,27,28/02/64
เรียบร้อย 
356
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-003 - HR
0659625955
2021-03-01 [18:10]
โปรแกรม NAV 
โอนข้อมูลร้าน 212 วันที่ 23/2 ไม่ได้ Item No. 2032206300292 Location 212 Remaining Qty 0 213 วันที่ 27/2 217 วันที่ 28/2
เรียบร้อย 
357
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-01 [17:42]
โปรแกรม NAV 
1. ติด gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.1 ร้าน 110 วันที่ 28/02/64 1.2 ร้าน 127 วันที่ 28/02/64 1.3 ร้าน 506 วันที่ 22/02/64 1.4 ร้าน 508 วันที่ 26/02/64 1.5 ร้าน 509 วันที่28/02/64 2.post ยอดขายไม่ได้ ติด Dime
เรียบร้อย 
358
  คุณ เพ็ญประภา เหมือนปั้น (พี่บ่วย)
 OP-004 - RETAIL
121
2021-03-01 [16:59]
อื่นๆ 
ขออุปกรณ์คิดเงิน เก็บตังค์ 1 ชุด สำหรับงานแฟร์ที่ Outlet พัทยา งานมีวันที่ 6 - 14 มีนาคม 6 แต่รบกวนขอส่งอุปกรณ์ทั้งหมด ให้ที่คลัง เนื่องจากพี่โต้งจะจัดส่งพรัอมสินค้าในวันพรุ้งนี้
เรียบร้อย 
359
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-03-01 [14:21]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 139 วันที่ 26-28/02/2020 ยอดขายpos ไม่มารบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
เรียบร้อย 
360
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2021-02-25 [16:07]
โปรแกรม NAV 
ต้องการ remote ไปเขาค้อค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198