รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
361
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 OP-005 - WHOLESALES
029546400-130
2021-02-25 [11:25]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
เบิก NB 1 ชุดใช้ งานระบบ NAV ใช้ยิง TP ในคลัง 25-28 /02/21
เรียบร้อย 
362
  คุณ ปรีณาภา พุทธานุ (แพท)
 OP-007 - PRODUCTION
131
2021-02-25 [11:06]
โปรแกรม E-Mail 
e-mail ในเครื่อง mac ไม่เข้าค่ะ
COMPLETE 
363
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 SP-005 - WAREHOUSE
029546400-130
2021-02-24 [16:15]
โปรแกรม Pos 
Up dates Back Office ครับ
เรียบร้อย 
364
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 OP-005 - WHOLESALES
029546400-130
2021-02-24 [15:31]
อื่นๆ 
ดึง TP POS TP110210200932 ข้อมูลไม่ครบ
เรียบร้อย(ใช้เมทเพลมในเมล์) 
365
  คุณ ชนนิกานต์ สว่างกรรณ์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
0855431232
2021-02-24 [14:11]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
เครื่อง PC ไม่ได้ใช้แล้วค่ะ รบกวนมายกไปได้เลยค่า
COMPLETE 
366
  คุณ ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2021-02-24 [13:36]
ตัวเครื่อง (Case) 
คอมเปิดไม่ติดค่ะ
เรียบร้อย 
367
  คุณ จริยา แก้วโขง (บิว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2021-02-24 [10:43]
โปรแกรม Microsoft Office 
อัพเดทการเปิดใช้งาน Excel ตั้งแต่ 2 ไฟล์ขึ้นไปให้ด้วยค่ะ เนื่องจากตอนนี้เปิดได้แค่เพียง 1 เท่านั้น ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ค่ะ
COMPLETE 
368
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2021-02-23 [14:58]
อื่นๆ 
วันพฤหัสบดี ที่ 25/02/21 รบกวนทางIT มาช่วยขนย้ายคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น ขึ้นไปชั้น 4 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อย 
369
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-02-23 [13:44]
โปรแกรม Microsoft Office 
Excel เข้าไม่ได้
COMPLETE 
370
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-02-23 [11:06]
โปรแกรมอื่นๆ 
ทำโปรแกรม ( เปลี่ยนแปลง DATABASE ) ASN ของตัวเปิด ใบลดหนี้เข้าห้าง
เรียบร้อย 
371
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-02-23 [11:02]
โปรแกรม Pos 
ให้เปลี่ยนวันที่ของ pos 815 กับ 812 จากวันที่ 23/02/2021 เป็น 22/02/2021
เรียบร้อย 
372
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-02-23 [10:33]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน150 วันที่ 19/02/64
เรียบร้อย 
373
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-02-23 [10:30]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายติดDimension ดังนี้ค่ะ 1.ร้าน 110 วันที่ 13/02/64 genยอดขายแล้ว แต่ตอนpostยอดขายติดDimension 2.ร้าน 127 วันที่ 18/02/64 genยอดขายแล้ว แต่ตอนpostยอดขายติดDimension 3.ร้าน 127 วันที่ 20/02/64 gen ยอดขายไม่ได้ ติดDimension 4.ร้าน 509 วันที่
 
374
  คุณ สุริยา วงค์โศภา (ฝน)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
0619522782
2021-02-19 [20:12]
อื่นๆ 
รบทาง IT แก้ไขเปลี่ยนราคาจาก50% เป็นราคาปกติให้หน่อยค่ะ รหัส1912404600775 ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อย 
375
  คุณ รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2021-02-19 [11:00]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น CANON LBP 6000
เรียบร้อย(ฝากคลังส่ง) 
376
  คุณ รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2021-02-19 [10:59]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกปริ้นใบเสร็จ EPSON ERC-38 B 5 กล่อง
เรียบร้อย(ฝากคลังส่ง) 
377
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-02-17 [10:45]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายในPOS ไม่โชวข้อมูลยอดขาย ลูกหนี้E-Voucher Moomall
เรียบร้อย ส่งให้ทางโปรแกรมเมอร์แก้ไขแล้ว 
378
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2021-02-16 [12:17]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึก Canon LBP6000/LBP6018 ค่ะ
เรียบร้อย 
379
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 OP-005 - WHOLESALES
029546400-130
2021-02-16 [11:39]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่อง UPS User .0011 ดังตีดๆตลอดๆครับ
COMPLETE 
380
  คุณ พัชญ์ธิฌา ชัยวงศ์ (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2021-02-15 [15:58]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์คะ
Complete 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
16
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198