รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
401
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-02-01 [15:00]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มา ร้าน 804 วันที่ 28-29/01/64 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เรียบร้อย 
402
  คุณ ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ 121
2021-02-01 [10:01]
อื่นๆ 
ใส่กระดาษเครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์
Complete 
403
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2021-02-01 [09:29]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ค่ะ
Complete 
404
  คุณ เพชรี ทิพราช (เพชร)
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
02-9475938
2021-01-31 [17:48]
เม้าส์ (Mouse) 
คลิ๊กไม่ไปแล้วรวนหมดแล้วคร้า
เรียบร้อย(สาขาซื้อเอง) 
405
  คุณ พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400#122
2021-01-28 [17:50]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟแบตหมดค่ะ
Complete 
406
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-01-28 [11:00]
โปรแกรม NAV 
จ๋อมเข้า โปรแกรม โดย Select Server NAV ก้อนใหม่ไม่ได้ค่ะ NYLASRV:17711/NyGolive2021 ชื่อก้อนใหม่ตามนี้นะค่ะ
เรียบร้อย 
407
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-01-28 [10:35]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เติมหมึกเครื่องปริ้นกระดาษที่อยู่ลูกค้า Online ค่ะ
Complete 
408
  คุณ ชนนิกานต์ สว่างกรรณ์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
0855431232
2021-01-21 [11:12]
โปรแกรมอื่นๆ 
ขอลง Driver ตามรูปที่แนบมาค่ะ
เรียบร้อย 
409
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-01-20 [14:34]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น 2 อัน Canon LBP6030/6040/6018L XPS
เรียบร้อย 
410
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2021-01-20 [14:21]
โปรแกรม Skype 
รบกวน Login Skype ให้หน่อยค่ะ
เรียบร้อย 
411
  คุณ ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2021-01-19 [17:33]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ฝ่าย Production ทั้งหมด 3 เครื่อง ปัญหา 2 เครื่องดับสนิท 1 เครื่องติดๆดับๆ
complete 
412
  คุณ วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
029546400 # 109
2021-01-19 [09:33]
อื่นๆ 
ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
413
  คุณ รุ่งนภา เปลี่ยนทับ (ฝ้าย)
 208 - CENTRAL PATTAYA
0847013375
2021-01-18 [11:59]
โปรแกรม Stock Sheet 
เลขที่เทมเพลตในStock Sheet ไม่อัปเดตเลยรับสินค้าเข้าไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
414
  คุณ เบส (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-01-18 [10:39]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น A4 1 อันค่ะ
complete 
415
  คุณ เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 SURFER PARADISE TERMINAL21 PATTAYA
0917702408
2021-01-16 [15:54]
โปรแกรม Stock Sheet 
เลขที่เทมเพลตในStock Sheet ไม่อัปเดตเลยรับสินค้าเข้าไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
416
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-01-11 [12:09]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน139 วันที่ 9-10/01/64 2.ร้าน150 วันที่ 9-10/01/64 3.ร้าน152 วันที่ 10/01/64 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ ***ด่วน***
เรียบร้อย 
417
  คุณ จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2021-01-11 [10:14]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ลงไดว์เวอร์เครื่องปริ้นเตอร์สติ๊กเกอร์ค่ะ
เรียบร้อย 
418
  คุณ นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0802893036
2021-01-10 [15:26]
โปรแกรม Stock Sheet 
เลขที่เทมเพลตในStock Sheet ไม่อัปเดตเลยรับสินค้าเข้าไม่ได้ครับ
เรียบร้อย 
419
  คุณ รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2021-01-09 [11:13]
โปรแกรม Stock Sheet 
สินค้ารับเข้ายิงเทมเพลตเซฟแล้ว แต่ระบบสต็อกชีสไม่อัปเดตเทมเพลตล่าสุดให้ ทำให้รับเข้าสินค้าไม่ได้ครับ
เรียบร้อย 
420
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-01-07 [17:43]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย ร้าน504 วันที่ 25/12/63 Interface และpost ยอดขายไปแล้ว แต่ลองรีเช็คฟิววันที่และรหัสposร้าน ยังมียอดขายค้างอยู่ค่ะ
เรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198