รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
441
  คุณ เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2020-12-19 [10:41]
โปรแกรม Skype 
เปิด Skypy ไม่ได้ค่ะ (แจ้งซ่อมเป็นชื่อร้าน110 เนื่องจากไม่มีชื่อร้าน 152 T21 pattaya ให้เลือกค่ะ)
เรียบร้อย 
442
  คุณ น.ส. รัตตะวัน ใจหนักแน่น (เบนซ์)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2020-12-17 [16:08]
โปรแกรม Stock Sheet 
ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Stock Sheet ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
443
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2020-12-15 [18:32]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้น color laserjet pro MFP M277n ค่ะ
เรียบร้อย 
444
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-12-15 [11:06]
โปรแกรม E-Mail 
อีเมล์เต็มค่ะ
เรียบร้อย 
445
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-12-14 [16:16]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ร้าน508 วันที่ 13/12/63 ไม่มา รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เรียบร้อย 
446
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-12-14 [16:13]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มา/ไม่ครบ *รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน137 วันที่ 3-4/12/63 และวันที่ 10-13/12/63
เรียบร้อย 
447
  คุณ นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0802893036
2020-12-14 [15:17]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนที่อยู่ที่ออกใบกำกับภาษีให้หน่อยครับ เปลี่ยนเป็น เลขที่333/99 ห้อง326ชั้น3หมู่9 โทร:080-2893036
เรียบร้อย 
448
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2020-12-14 [13:51]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเบิกเม้าส์ 1 อันค่ะ
เรียบร้อย 
449
  คุณ ฝน (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2020-12-09 [16:30]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนติดตั้ง Time Viewer V.10 ให้หน่อยค่ะ
เรียบร้อย 
450
  คุณ ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-12-09 [10:34]
อื่นๆ 
คอมที่บ้านเข้า VPN เซิฟเวอร์ ไม่ได้ - ปรีณาภา - ธุวกร - สุพินดา
เรียบร้อย 
451
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-12-07 [17:20]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย WSS วันที่ 02/11/20 SD20110245 โปรแกรม NAVเข้าไม่ตรงกับ POS ค่ะ
เรียบร้อย 
452
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-12-02 [10:49]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน139 วันที่ 30/11/63 2.ร้าน506 วันที่ 30/11/63 ***รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ***
 
453
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-11-30 [11:55]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 804 วันที่ 29/11/63 2.ร้าน133 วันที่ 29/11/63
 
454
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2020-11-26 [11:20]
โปรแกรม Pos 
รบกวน Set form สำหรับออกใบกำกับภาษีให้กับทางคลังสินค้า เนื่องจาก form ออกใบกำกับภาษี ใน POS ไม่ถูกต้อง ประกอบด้วย POS = 815 809 904 907 908 909 ค่ะ สำหรับลูกค้าช็อปดีมีคืน
เรียบร้อย 
455
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2020-11-26 [11:17]
อื่นๆ 
รบกวนสร้าง User เข้าใช้งาน COMANCHE สำหรับเข้าใช้งานดู REPORT PINO RESORT & HOTEL จำนวน 2 User 1.การเงิน 2.บัญชี ค่ะ
เรียบร้อย 
456
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-11-25 [15:23]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มา/มาไม่ครบดังนี้ 1.ร้าน139 วันที่24/11/63 2.ร้าน508 วันที่24/11/63 3.ร้าน509 วันที่24/11/63 ***รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ***
เรียบร้อย 
457
  คุณ ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2020-11-24 [13:54]
อื่นๆ 
Add เครื่องปริ้นค่ะ (พี่ลี่ Add ให้แล้วค่ะ แจ้งงานย้อนหลัง) ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อย 
458
  คุณ จริยา แก้วโขง (บิว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2020-11-24 [10:57]
เม้าส์ (Mouse) 
Mouse เสียค่ะขอเบิกใหม่
เรียบร้อย 
459
  คุณ พัชญ์ธิฌา ชัยวงศ์ (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2020-11-24 [09:40]
โปรแกรมอื่นๆ 
Sketchup Render ไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
460
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-11-23 [17:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ร้าน 137 วันที่ 21-22/11/63 ข้อมูลไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198