รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
461
  คุณ ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-11-23 [15:17]
อื่นๆ 
ติดตั้งแผ่น CD ของกรมการค้าต่างประเทศ
เรียบร้อย 
462
  คุณ วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-11-23 [08:50]
คีย์บอร์ด (Keyboard) 
ปุ่มตัวเลขเสีย
 
463
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-11-20 [14:17]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน 128 วันที่ 19/11/63 ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มา รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
 
464
  คุณ ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2020-11-20 [09:17]
อื่นๆ 
ไดรฟมาร์เก็ตติ้งให้น้องฝึกงานค่ะ
 
465
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2020-11-19 [09:39]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกปริ้น 3 กล่องค่ะ
เรียบร้อย 
466
  คุณ ฝน (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2020-11-19 [09:14]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
canon mf3010 on 192.168.1.21 ไม่สามารถปริ้นได้ค่ะ
เรียบร้อย 
467
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 SP-005 - WAREHOUSE
029546400-130
2020-11-18 [17:23]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
and Printers DocuCentre-IV C2270 เครื่องพี่โต้ง IP:192.168.1.91 ครับ
เรียบร้อย 
468
  คุณ พชร ค้าไม้ (ฟอร์ด)
 OP-001 - MARKETING
0632985036
2020-11-16 [17:05]
โปรแกรมอื่นๆ 
เข้า Drive Marketing ของนักศึกษาฝึกงาน 3 เครื่องที่ชั้น 3
เสร็จเรียบร้อย 
469
  คุณ พัชญ์ธิฌา ชัยวงศ์ (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2020-11-16 [17:04]
อื่นๆ 
ติดตั้งคอมและซ่อม
เสร็จเรียบร้อย 
470
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-11-16 [15:53]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน137 วันที่ 15/11/63 2.ร้าน140 วันที่ 15/11/63 3.ร้าน804 วันที่ 13-15/11/63 ***รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ***
 
471
  คุณ พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0949462552
2020-11-16 [10:33]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้ง stock sheet ใหม่ค่ะ เช็คสต็อกเมื่อวันที่ 19/10/2020 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
472
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-11-16 [10:14]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ ***รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ *** ด่วน*** 1.ร้าน 127 วันที่15/11/63 2.ร้าน 133 วันที่ 14-15/11/63 3.ร้าน 504 วันที่ 15/11/63 4.ร้าน 506 วันที่ 15/11/63 5.ร้าน 508 วันที่ 14-15/11/63 6.ร้าน 511 วันที่ 15/11
เรียบร้อย 
473
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-11-16 [09:29]
เม้าส์ (Mouse) 
เมาส์เสีย เบสกับเบล ขอเบิกคนละ 1อันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
474
  คุณ วิทยา บุญหล่อ (ต้อม)
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0639055829
2020-11-14 [19:38]
โปรแกรม Pos 
บันทึกรหัสพนักงานขายหน้าร้าน เพื่อใส่รหัสพนักงานขาย ในPOS ครับ 1.ปาณิสรา บุญละปิตา รหัส 520021 2.วิภาลัย ทองพันชั่ง รหัส 520030 3.นิติพงษ์ พราวศรี รหัส 520027
 
475
  คุณ จริยา แก้วโขง (บิว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2020-11-13 [14:32]
Windows 
Activate Windows
เสร็จเรียบร้อย 
476
  คุณ ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2020-11-12 [20:34]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกเครื่องปริ้น หมึกสีหรือสีดำค่ะ **ขอบคุณมากค่ะ
 
477
  คุณ มิลตรา มูลจะคำ (มิลตรา)
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0639095817
2020-11-11 [15:30]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต็อกใหม่ค่ะ สรุปสินค้าสูญหายจากการตรวจนับ ctw150 ปรับปรุงข้อมูล 7-10-2020
 
478
  คุณ วิทยา บุญหล่อ (ต้อม)
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0639055829
2020-11-10 [12:42]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต็อกใหม่ครับ สรุปสินค้าสูญหายจากการตรวจนับ ctw804 ปรับปรุงข้อมูล 7-10-2020
 
479
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-11-09 [16:25]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน 807 ช่วงวันที่ 1-8/11/63 ขั้นตอนInterface ข้อมูลยอดขาย ติด Dimension ค่ะ
 
480
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-11-09 [15:44]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ยอดขายไม่มา/ข้อมูลมาไม่ครบ 1.ร้าน 137 วันที่ 4-5/11/63 2.ร้าน 804 วันที่ 6/11/63 ***รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ***
เรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198