รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
481
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-11-09 [09:37]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 137 วันที่ 4-5/11/63 2.ร้าน 804 วันที่ 6-8/11/63 3.ร้าน 807 วันที่ 5-8/11/63 4.ร้าน 133 วันที่ 8/11/63 5.ร้าน 506 วันที่ 8/11/63 6.ร้าน 508 วันที่ 8/11/63 ***รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ***
เรียบร้อย 
482
  คุณ รัตนา ทัดสี (ติ๊ก)
 130 - PF ESPLANADE
026609297
2020-11-08 [11:56]
โปรแกรม Stock Sheet 
*** หมายเหตุ (ร้าน807 E-space ESP ) รบกวนทางแผนก it ตั้ง stock sheet ให้ใหม่ด้วยครับ ร้าน807 E-space ESP ครับผม เนื่องจากตรวจนับไปแล้วครับ
เรียบร้อย 
483
  คุณ พุฒิพงษ์ บัวพันธ์ (ป๊อป)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2020-11-08 [11:45]
อื่นๆ 
รบกวนทางแผนก it ตั้ง stock sheet ให้ใหม่ด้วยครับ ร้าน 102 NY-LA ESP ครับผม เนื่องจากตรวจนับสต๊อกไปแล้วครับผม
 
484
  คุณ พุฒิพงษ์ บัวพันธ์ (ป๊อป)
 131 - DICKIES ESPLANADE
026609297
2020-11-08 [11:40]
อื่นๆ 
รบกวนทางแผนก it ตั้ง stock sheet ให้ใหม่ด้วยครับ ร้าน 131 DK ESP ครับผม
 
485
  คุณ วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-11-06 [10:07]
เม้าส์ (Mouse) 
เบิก เม้าส์(MOUSE) 1 อัน
เรียบร้อย 
486
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-11-05 [17:35]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย ร้าน505 วันที่ 1-31/10/63 Interface ยอดขาย เข้าไม่ครบค่ะ
 
487
  คุณ ฝน (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2020-11-04 [17:02]
โปรแกรม E-Mail 
ขึ้นแถบสีแดงค่ะ
complete 
488
  คุณ วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-11-03 [16:59]
อื่นๆ 
สั่ง STICKER สีขาว จำนวน 100,000 ดวง
 
489
  คุณ ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2020-11-03 [12:36]
โปรแกรม Stock Sheet 
สต็อกชีทเข้าไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
490
  คุณ นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
0989496991
2020-11-03 [11:38]
โปรแกรม Microsoft Office 
เพาวเวอร์พ้อยค้างค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
491
  คุณ พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400#122
2020-11-03 [09:46]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกเครื่องปริ้น label online หมดค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
492
  คุณ รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2020-11-02 [13:52]
อื่นๆ 
ขอ user name โปรแกรม comanche
เรียบร้อย 
493
  คุณ ภัสสรา หุ่นจันทร์ (ยุ้ย)
 OP-002 - PRODUCT
0925648855
2020-11-02 [12:00]
โปรแกรม E-Mail 
รับอีเมลล์ต่างประเทศไม่ได้ รบกวนเช็คให้หน่อยค่ะ ต่างประเทศส่งเมลเข้ามา ไม่ได้รับเลยค่ะ 'Justin.Casady@SoleTechnology.com'
เรียบร้อย 
494
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-11-02 [09:53]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย POS ไม่มา/มาไม่ครบ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ยอดขายงานSale สหพัฒน์ศรีรารา 805 ยอดวันที่ 31/10/63-01/11/63
 
495
  คุณ ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2020-11-01 [13:30]
โปรแกรม Skype 
สไก ไม่ออนไลนค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
496
  คุณ ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2020-11-01 [13:28]
โปรแกรม Stock Sheet 
โปรแกรมสต็อกชีทเข้าไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
497
  คุณ น.ส.สุวิมล (โสตแก้ว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-30 [12:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายposไม่มา ดังนี้ 1.ร้าน137 วันที่ 26-29/10/63 2.ร้าน807 วันที่ 14/10/63,29/10/63 **รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ**
 
498
  คุณ น.ส.สุวิมล (โสตแก้ว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-30 [12:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายposไม่มา ดังนี้ 1.ร้าน137 วันที่ 26-29/10/63 2.ร้าน807 วันที่ 14/10/63,29/10/63 **รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ**
 
499
  คุณ บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2020-10-30 [08:57]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคาสินค้า volcom รหัส 2032206300208 เป็น50% ให้ด้วยค่ะ
 
500
  คุณ สุนิสา (หลิน)
 133 - PF FASHION ISLAND
029476420
2020-10-29 [15:27]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง stock sheet ให้ใหม่ด้วยค่ะ ร้าน 127 nyla fashion island กับร้าน 133 paul frank fashion island นับ stock วันที่ 14-15/10/2020 ค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198