รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
501
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-10-28 [11:54]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
เบิกของสำหรับงาน WHS 2020 - กระดาษ A4 = 2 ลัง - กระดาษสติ๊กเกอร์ = 10 ม้วน - หมึกเครื่องสติ๊กเกอร์ = 5 ม้วน - หมึกเครื่องปริ้น A4 = 10 อัน
เรียบร้อย 
502
  คุณ จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-10-28 [11:14]
อื่นๆ 
สั่งซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ Label (ชั้น4)
 
503
  คุณ thansinee kaewudon (yew)
 OP-001 - MARKETING
0967247986
2020-10-27 [16:51]
โปรแกรม E-Mail 
ตั้งค่าอีเมล บริษัทค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
504
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-10-27 [11:18]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น A4 (Cannon MF3010) จำนวน 1 อัน
เรียบร้อย 
505
  คุณ จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-10-26 [16:01]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึก Canon LBP6030/6040/6018L 2 อันค่ะ
เรียบร้อย 
506
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-10-26 [15:35]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายเข้าไม่ตรง NAV กับ POS คะ 805 วันที่ 06/10/20 SD20100275 805 วันที่ 11/10/20 SD20100280 807 วันที่ 03/10/20 SD20100261 รบกวนพี่ IT ดูให้หน่อยนะค่ะ *ยังไม่ได้โพสต์รายการค่ะ
 
507
  คุณ thansinee kaewudon (yew)
 OP-001 - MARKETING
0967247986
2020-10-26 [11:55]
Windows 
ไดร์ฟ เต็ม ต้องการตรวจสอบ และลบโปรแกรมไม่จำเป็น
เสร็จเรียบร้อย 
508
  คุณ นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
0989496991
2020-10-26 [09:58]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรม AI ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
509
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2020-10-26 [09:43]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟตรงแคชเชียร์ที่ร้านกาแฟออฟฟิศมีเสียงร้องดังค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
510
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-22 [13:50]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มา ดังนี้ 1.ร้าน 128 วันที่21/10/63 2.ร้าน 804 วันที่21/10/63 ***รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ***
 
511
  คุณ เบส (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-10-21 [18:05]
โปรแกรม Stock Sheet 
ต้องการเพิ่ม ช่องสี และก็ช่อง บอกของปกติกับเซล NORMAL / DIS 50
เรียบร้อย 
512
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 SP-005 - WAREHOUSE
029546400-130
2020-10-20 [09:42]
ตัวเครื่อง (Case) 
เครื่อง cloud polnt เสียครับ
เสร็จเรียบร้อย 
513
  คุณ จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
0947121769
2020-10-17 [21:22]
อื่นๆ 
รบกวนเปลี่ยนราคาเป็น50%หน่อยค่ะ รหัส1912404600836 เป็นราคา1397 และรหัส1912404600839 เป็นราคา1047
เรียบร้อย 
514
  คุณ จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
0947121769
2020-10-17 [21:22]
อื่นๆ 
รบกวนเปลี่ยนราคาเป็น50%หน่อยค่ะ รหัส1912404600836 เป็นราคา1397 และรหัส1912404600839 เป็นราคา1047
เรียบร้อย 
515
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-16 [16:04]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน 127 วันที่ 13/10/63 ติดDimension ทำให้Interface ข้อมูลยอดขายไม่ได้
 
516
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-16 [15:47]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มา ดังนี้ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน149 วันที่15/10/63 2.ร้าน807 วันที่14-15/10/63 3.ร้าน805 วันที่14-15/10/63
 
517
  คุณ บุญเจิม ทองคำดี (ตุ้ม)
 SP-010 - ADMINISTRATOR
101
2020-10-15 [09:38]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้คะ
เรียบร้อย 
518
  คุณ นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
0989496991
2020-10-14 [10:38]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์กดแล้วรวนค่ะ/เปลี่ยนเม้าส์
เรียบร้อย 
519
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-12 [15:59]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 137 วันที่ 11/10/63 ยอดขายไม่มา รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
 
520
  คุณ ปรีณาภา พุทธานุ (แพท)
 OP-007 - PRODUCTION
131
2020-10-08 [15:45]
โปรแกรม NAV 
โปรแกรมNAV เด้งออกเองขณะใช้งานอยู่ เป็นบ่อยครั้งค่ะ
เรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
16
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198