รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
521
  คุณ สุรเดช (เดช)
 203 - CENTRAL BANGNA
027456371
2020-10-08 [10:44]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนทางแผนก it ตั้ง stock sheet ให้ใหม่ด้วยครับ ร้าน 203 cds บางนา นับ stock วันที่ 29-09-2020 ครับ
เรียบร้อย 
522
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-07 [14:08]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน 505 ด.09/63 ขั้นตอนInterface ยอดขาย ติด Dimension ทำให้ Interface ยอดขายไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ค่ะ***ด่วน***
 
523
  คุณ วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-10-07 [09:35]
โปรแกรม E-Mail 
ส่งเมล์ไม่ได้คะ
เสร็จเรียบร้อย 
524
  คุณ ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ 121
2020-10-06 [12:19]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเปลี่ยนเม้าส์เนื่องจากเสียค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
525
  คุณ ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2020-10-05 [17:15]
โปรแกรม Skype 
สไกไม่ออนไลน์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
526
  คุณ ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2020-10-04 [13:22]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น canon LBP6000 รบกวนส่งมากับสินค้ารอบถัดไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
เรียบร้อย 
527
  คุณ รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2020-10-02 [13:14]
โปรแกรม Pos 
ไม่สามารถเปิด pos การขายได้ค่ะ
เรียบร้อย 
528
  คุณ รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
106
2020-10-02 [09:27]
อื่นๆ 
ขอเปลี่ยนแบตเครื่องสำรองไฟเนื่องจากเสื่อมสภาพ
เสร็จเรรียบร้อย 
529
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-10-02 [09:16]
โปรแกรม NAV 
รบกวนพี่ IT Gen ยอดขาย WHS Online วันที่ 30/09/20 ให้จ๋อมหน่อยนะค่ะ
 
530
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-10-01 [14:38]
โปรแกรม NAV 
1.ยอดขาย 805 วท.20/09/20 SD20090904 ยอดขาย NAV กับ POS เข้าไม่ตรงค่ะ 1.ยอดขาย 807 วท.26/09/20 SD20090898 ยอดขาย NAV กับ POS เข้าไม่ตรงค่ะ ข้อมูลยังไม่ได้โพสต์ นะค่ะ
 
531
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2020-10-01 [13:56]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรม snagit2020 ค่ะ
เสร็จเรรียบร้อย 
532
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-10-01 [12:08]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 504 วันที่30/09/63 2.ร้าน 506 วันที่30/09/63 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เรียบร้อย 
533
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-09-30 [09:55]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย WHS วันที่ 01/09/20 SD20090730 ยอด NAV มากกว่า POS ค่ะ
 
534
  คุณ ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ 121
2020-09-29 [17:13]
อื่นๆ 
PDF เปิดไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
535
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-09-29 [14:51]
โปรแกรม Formula 
1.ยอดขายร้าน 110 วันที่ 28/9/63 ขั้นตอน Interface ยอดขายมาไม่ครบจึงpost ยอดขายไม่ได้ค่ะ 2.ยอดขาย 805 วันที่ 17-28/9/63 ขั้นตอน Interface ใส่ข้อมูลเพื่อจะInterface แต่ข้อมูลยอดขายไม่มี จึงไม่สามารถ Interface ยอดขายได้ค่ะ
 
536
  คุณ นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
0989496991
2020-09-29 [10:43]
โปรแกรม Skype 
เข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
537
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-09-28 [12:03]
โปรแกรม NAV 
1. ยอดขาย WHS ใน POS มียอดของวันที่ 01/09/20 พี่โจ้ Gen ข้อมูลให้จ๋อมหน่อยนะค่ะ 2. ยอดขาย WHS ใน POS มียอดของวันที่ 16/09/20 ใน NAVมี SD20090506 เข้ามาแล้วแต่ไม่มีข้อมูลค่ะ 3. ยอดขาย 804 วันที่ 01/09/63 SD20090330 เข้าระบบ NAV ไม่ครบค่ะ
 
538
  คุณ ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-09-25 [15:03]
อื่นๆ 
เข้าไฟล์ scan ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
539
  คุณ ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-09-23 [16:40]
อื่นๆ 
Skype ใช้ไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
540
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2020-09-23 [16:38]
โปรแกรม E-Mail 
รบกวนเปิด e-mail และ skype รายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ธัญสินี แก้วอุดร (น้องยิว) Ms.Thansinee Kaewudon ตำแหน่ง : Graphic Design (ฝ่ายการตลาด) รหัสพนักงาน
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198