รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
541
  คุณ ชนนิกานต์ สว่างกรรณ์ (มิว)
 OP-002 - PRODUCT
0855431232
2020-09-23 [14:07]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟมีเสียงดัง ตี๊ดดดดดดดดดด ตลอดเวลา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
542
  คุณ พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0868879110
2020-09-23 [11:15]
อื่นๆ 
ต้องการแอดเครื่องปริ้นเตอร์ของชั้น 3 เพื่อขอใช้สแกนไฟล์เอกสาร
เสร็จเรียบร้อย 
543
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-09-22 [11:48]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 127 ยอดขายวันที่ 19/9/63 ขั้นตอน Interface ข้อมูลยอดขายเข้าnav ติดDimension ค่ะ
 
544
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2020-09-22 [09:47]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิก หมึกปริ้นเครื่องCANON Crt.337 จำนวน 5 ตลับ (เขาค้อ) **ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรรียบร้อย 
545
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2020-09-21 [10:08]
โปรแกรม E-Mail 
E-MAIL มีแถบสีแดงขึ้นค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
546
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-09-15 [09:59]
โปรแกรม NAV 
1. ยอดขาย WSS วันที่ 07/09/20 ยอดขายเข้าขาดค่ะ (์NAV ไม่ตรงกับ POS) เลขที่เอกสาร SD20090007 (ข้อมูลยังไม่ได้โพสต์ค่ะ) 2. ยอดขาย WSS ใน POS มียอดของวันที่ 08/09/20 พี่โจ้ Gen ข้อมูลให้จ๋อมหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
547
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-09-14 [15:40]
โปรแกรม NAV 
1.ร้าน 127 ยอดขายวันที่ 4/9/63 ขั้นตอน Tnterface ยอดขายเข้าnav ไม่ได้ ติดDimension ตามไฟล์แนบ 2.ร้าน 110 ยอดขาย 13/9/63 ขั้นตอน Tnterface ยอดขายเข้าnav ยอดเข้าไม่ครบ POST ยอดขายไม่ได้ 3.ร้าน 133 ยอดขาย 06/9/63 ขั้นตอน Tnterface ยอดขายเข้าnav ยอดเข้
 
548
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-09-14 [14:19]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ร้าน 137 ยอดขายวันที่ 9-10/9/63 ข้อมูลยอดขายไม่มา รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
 
549
  คุณ น.ส.ปณุยวีร์ เต็งชยัภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
0989496991
2020-09-10 [10:28]
Windows 
คอมช้าต้องการให้ลง windows ใหม่
เสร็จเรียบร้อย 
550
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2020-09-09 [13:42]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง HP (M277n) หมึกสีและสีดำค่ะ **ขอบคุณมากค่ะ
เรียบร้อย 
551
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-09-08 [16:03]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย 814 เข้าขาดค่ะ (์NAV เข้ามากกว่า POS) ยังไม่ได้โพสนะค่ะ วันที่ 01/08/20 เลขที่ SD20080503 ขอบคุณค่ะ
 
552
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-09-08 [15:12]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย 805 เข้าขาดค่ะ (์NAV เข้าน้อยกว่า POS) ยังไม่ได้โพสนะค่ะ วันที่ 02/08/20 เลขที่ SD20080225 วันที่ 15/08/20 เลขที่ SD20080497 วันที่ 16/08/20 เลขที่ SD20080498 ขอบคุณคะ
 
553
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-09-03 [16:44]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย WSS Mid year sale 2020 ที่Gen SD เข้ามาในระบบ NAV กับ POS ไม่ตรงกันค่ะ ตั้งแต่วันที่ 27-31/08/20 นะคะ
 
554
  คุณ สุชาสินี ชูศรี (ปุ้ย)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0958811201
2020-09-01 [16:49]
อื่นๆ 
กดดึงข้อมูลส่งเข้า-ส่งออกไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
555
  คุณ ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
0985535191
2020-09-01 [15:08]
โปรแกรม Stock Sheet 
เข้าสต็อกชีทไม่ได้ค่ะ
เรียบร้อย 
556
  คุณ สุวิมล (โสตแก้ว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-08-31 [15:55]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มา/มาไม่ครบ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน150 วันที่ 30/08/63 2.ร้าน804 วันที่ 29-30/08/63
เรียบร้อย 
557
  คุณ ประมวล วันโท (มวล)
 SP-005 - WAREHOUSE
029546400-130
2020-08-25 [15:52]
เม้าส์ (Mouse) 
เม้าส์ เสียครับ หนูกัด 2ตัว
เรียบร้อย 
558
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-08-24 [16:04]
โปรแกรม NAV 
1.ยอดขายร้าน 508 ยอดขายวันที่ 16/08/63 ขั้นตอนpost ยอดขาย postไม่ได้เนื่องจากข้อมูลเข้าไม่ครบ pos=35,557 ข้อมุลในnav=34,960 2.ยอดขายร้าน 127 ยอดขายวันที่ 23/08/63 Interface ยอดขายไม่ได้ ติด Dimension **รูปตามไฟล์แนบ
 
559
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-08-24 [14:22]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน149 วันที่23/8/63 2.ร้าน152 วันที่23/8/63 3.ร้าน133 วันที่23/8/63 4.ร้าน504 งันที่22-23/8/63 ***รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เรียบร้อย 
560
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-08-21 [15:08]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน 133 วันที่ 20/08/63 ข้อมูลมาไม่ครบ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198