รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
61
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-08-23 [13:11]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายposไม่มา รบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ 1.ร้าน807 วันที่ 18-22/08/21 2.ร้าน102 วันที่ 18/22/08/21
 
62
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-08-22 [14:19]
โปรแกรม Microsoft Office 
เข้า Microsoft office ไม่ได้ค่ะ Excel Word
 
63
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-08-17 [13:45]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน 807 วันที่ 3-16/8/64 2.ร้าน 506 วันที่ 2/8/64
 
64
  คุณ ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-08-10 [11:20]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่จากวันที่ 10/08/2021 เป็น 09/08/2021 POS 812 = 1812029199 - 1812029212 = 2812000558
 
65
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ126
2021-08-09 [14:09]
โปรแกรม Pos 
ลบข้อมูลร้าน 209 วันที่ 03/07/2564 ให้ด้วยค่ะ
 
66
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2021-08-05 [14:57]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 505 วันที่ 1-31/7/64 ขั้นตอน gen ยอดขาย ติด Dimension รบกวนแก้ไขให้ค่ะ
 
67
  คุณ จุฑามาศ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0954458471
2021-08-03 [14:07]
โปรแกรม NAV 
รบกวน พี่ IT ดึงยอดขาย WHS วันที่ 29-31/07/21 ให้จ๋อมนะค่ะ ขอบคูณค่ะ
 
68
  คุณ ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-08-03 [11:12]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ pos จากวันที่ 3/8/2021 เป็น 2/8/2021 812 = 1812028653 - 1812028698
 
69
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-08-02 [15:41]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 909 วันที่ 27,29/07/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
70
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-08-02 [15:38]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 907 วันที่ 19/07/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
71
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-08-02 [15:14]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 905 วันที่ 27/07/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
72
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-08-02 [15:09]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 809 วันที่ 29/07/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
73
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-08-02 [12:07]
โปรแกรม NAV 
แก้ไขยอดภาษีขาย POS 905 วันที่ 06,09,12/07/2021 ไม่ถูกต้องค่ะ ตามไฟล์แนบ
 
74
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-08-02 [11:58]
โปรแกรม NAV 
แก้ไขยอดภาษีขาย POS 906 วันที่ 15/07/2021 ไม่ถูกต้องค่ะ ตามไฟล์แนบ
 
75
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-07-30 [17:09]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ รบกววนแก้ไขให้ค่ะ 1.ร้าน807 วันที่ 22,25,26,28/07/21
 
76
  คุณ ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
146
2021-07-30 [15:35]
โปรแกรม E-Mail 
ลงอีเมลอีกเครื่องค่า
เสร็จเรียบร้อย 
77
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-07-27 [12:13]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรมเชื่อมเครื่องปริ้นในคลัง
เสร็จเรียบร้อย 
78
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-07-27 [12:13]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรมเชื่อมเครื่องปริ้นในคลัง
เสร็จเรียบร้อย 
79
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-07-24 [22:25]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้(อัพเดทล่าสุด) ดังนี้ 1.ร้าน504 วันที่ 13,15/07/21 2.ร้าน506 วันที่ 17/07/21 3.ร้าน128 วันที่ 20,23/07/21 4.ร้าน807 วันที่ 4-20/07/21 รบกวนแก้ไขให้ค่ะ
 
80
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ126
2021-07-23 [17:18]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 208 วันที่ 1 และ 4 ร้าน 209 วันที่ 1 และ 8 ร้าน 213 วันที่3 ร้าน 217 วันที่6 ร้าน 604 วันที 3 ร้าน 603 ตั้งแต่ 1-10 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198