รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
601
  คุณ น.ส. รัตตะวัน ใจหนักแน่น (เบนซ์)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2020-07-15 [14:48]
โปรแกรม Stock Sheet 
ร้าน CDS ลาดพร้าว ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Stock Sheet ได้ค่ะ
 
602
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-07-14 [18:09]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย WHS วันที่ 07/07/20 ยอดขายเข้าขาดค่ะ (์NAV เข้าน้อยกว่า POS) เลขที่เอกสาร SD20070463 (ข้อมูลยังไม่ได้โพสต์ค่ะ) ขอบคุณค่ะ
 
603
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-001 - EXECUTIVE
120
2020-07-14 [15:58]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย 140 วันที่ 04/07/20 ยอดขายเข้าขาดค่ะ (์NAV เข้าน้อยกว่า POS) เลขที่เอกสาร SD20070090 / RVS20070031 (ข้อมูลยังไม่ได้โพสต์ค่ะ) ขอบคุณนะค่ะ
 
604
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
02-9546400
2020-07-13 [14:35]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกปริ้นเตอร์ epson หมด ขอเบิก
เรียบร้อย 
605
  คุณ ปิยะพร แดนโภชน์ (เปา)
 128 - PF CHIANGMAI
053288595
2020-07-11 [10:15]
โปรแกรม Skype 
Skype ไม่ออนไลน์ค่ะ
เรียบร้อย 
606
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-07-10 [15:37]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิส Formula เต็มค่ะ
เรียบร้อย 
607
  คุณ สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2020-07-08 [15:42]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เวลาถ่ายเอกสารแล้วเป็นสีดำเลอะทั้งแผ่นค่ะ
เรียบร้อย 
608
  คุณ พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400#122
2020-07-08 [12:36]
โปรแกรม NAV 
ต้องการใช้งาน NAV รบกวนติดตั้ง+อัพเดทโปรแกรมในเครื่องบัญชี IP..#1.54
เรียบร้อย 
609
  คุณ จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2020-07-03 [05:29]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาDK30% เป็นราคาปกติให้หน่อยค่ะ รหัส1992141300080
เรียบร้อย 
610
  คุณ บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2020-07-02 [09:20]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคา paul frank รหัส 1912404600311 จากราคา 497 เป็นราคา 747 ให้ด้วยค่ะ
เรียบร้อย 
611
  คุณ พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400#122
2020-07-02 [06:16]
โปรแกรม Formula 
ขาดโปรแกรมสับสวิทซ์สลับก้อนฟอร์มูล่า/ อัพเดทAdobe Acrobat Reader
เรียบร้อย 
612
  คุณ จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2020-07-01 [06:15]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาสินค้าDICKIES จากราคา30%เป็นราคาปกติให้หนูหน่อยค่ะ รหัส1932141300007
เรียบร้อย 
613
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-07-01 [10:43]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย 814 วันที่ 27/06/20 ยอดขายเข้าขาดค่ะ (์NAV เข้าน้อยกว่า POS) เลขที่เอกสาร SD20061138 / RVS20060400 (ข้อมูลยังไม่ได้โพสต์ค่ะ) ขอบคุณนะค่ะ
 
614
  คุณ จตุพร ฉิมศรี (หมวย)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473039
2020-06-30 [04:55]
โปรแกรม Pos 
ใบปิดรอบวันที่ไม่ตรง
เรียบร้อย 
615
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400ต่อ124
2020-06-29 [04:33]
โปรแกรม NAV 
ยอดขายร้าน 139 วันที่ 28/06/2020 ตรวจยอดขาย หน้าร้านส่งเมล์แจ้ง กับpos ยอดตรง โอนข้อมูลยอดขายเข้าnav ขั้นตอนpost ยอดขาย ข้อมูลในnavน้อยกว่าในpos(ยอดเข้าไม่ครบ)จึงไม่สามารถpostยอดขายได้ค่ะ
เรียบร้อย 
616
  คุณ จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-06-26 [02:51]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึก Canon LBP6030/6040/6018L 2 อันค่ะ
เรียบร้อย 
617
  คุณ รัตนา ชูช่วย (ชุ)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2020-06-25 [05:01]
โปรแกรม Pos 
update โปรแกรม POS เนื่องจากปริ้นท์รายงานการเก็บเงิน E-Commerce แล้วเลขที่ order โชว์ไม่ครบ
เรียบร้อย 
618
  คุณ พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400 #120
2020-06-25 [02:36]
โปรแกรมอื่นๆ 
เครื่องดับขณะทำงาน..บ่อยครั้ง
เรียบร้อย 
619
  คุณ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400
2020-06-20 [10:10]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย ร้าน 805 วันที่ 15/06/20 ยอดขายเข้าขาดค่ะ POS มากกว่า NAV เลขที่เอกสาร SD20060768 / RVS20060283 (ข้อมูลยังไม่ได้โพสต์ค่ะ) ขอบคุณนะค่ะ
620
  คุณ วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
029546400 # 122
2020-06-20 [10:10]
อื่นๆ 
รบกวนช่วยเพิ่มชื่อสแกนในเครื่องปริ้นชั้น 4 ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198