รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
641
  นางสาว พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400#122
2020-05-26 [17:26]
เม้าส์ (Mouse) 
เมาส์เสีย
เสร็จเรียบร้อย 
642
  นางสาว จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2020-05-24 [16:54]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาสินค้าpaulfrak รหัส 1912404600260 จากราคาลด50%เป็นราคาปกติให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
643
  นางสาว บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2020-05-17 [19:41]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคาสินค้าvocom บาร์ 1942206300444 จาก50% เป็นราคาปกติให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
644
  นางสาว กมลรัตน์ (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2020-03-31 [16:23]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย 806 วันที่ 20/03/2020 ยอด POS ไม่ตรงกับ NAV ค่ะ รบกวนชวยเช็คให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
645
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-23 [09:25]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอด pos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน 102 วันที่ 20-21/03/63 2.ร้าน 131 วันที่ 20-21/03/63 3.ร้าน 137 วันที่ 21/03/63
เสร็จเรียบร้อย 
646
  นางสาว ปวีณา ชูชิต (ไนท์)
 504 - OUTLET PHUKET
0949462552
2020-03-20 [12:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง stock sheet ให้ใหม่ด้วยคะ เช็คสต๊อกไปวันที่ 9/3/2020
 
647
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 505 - OUTLET KRA BI
0949462552
2020-03-20 [12:35]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง stock sheet ให้ใหม่ด้วยค่ะ เช็ค stock วันที่ 13/03/2020 ค่ะ
648
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 205 - CENTRAL PHUKET
0639095607
2020-03-20 [12:26]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง stock sheet ใหม่ให้ด้วยค่ะ เช็ต stock วันที่ 11/03/2020 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
649
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2020-03-18 [13:50]
โปรแกรมอื่นๆ 
ไม่สามารถ Teamviewer ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
650
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-03-17 [13:46]
โปรแกรม NAV 
เพื่อชื่อ จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ ในรีพอต์ 2รีพอต์นะค่ะ WHT Certificate (A4) (50009) Sales Receipt TAX (50052)
ต้องให้โปรแกรมNAVแก้ไขให้ 
651
  นางสาว สุธาสินี กลัาเขตการ (ดาว)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2020-03-17 [11:37]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อกชีสใหม่เนื่องจากมีการเช็คสต๊อก
652
  นางสาว อภิรดา โตแตง (ดาว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0909768949
2020-03-17 [11:33]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต็อกชีทใหม่ เนื่องจากมีการเช็คสต็อก
 
653
  นางสาว กมลรัตน์ (ฉันทะกลาง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2020-03-17 [09:43]
เม้าส์ (Mouse) 
ขอเบิกเมาท์ เนื่องจากกดติดบ้างไม่ติดบ้าง เมาท์ดับเบิ้ลคลิ๊ก
เสร็จเรียบร้อย 
654
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-16 [15:52]
โปรแกรม NAV 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน 120 วันที่ 09/03/63 โอนข้อมูลเข้าNAV ข้อมูลมาไม่ครบpostยอดขายไม่ได้ค่ะ
 
655
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-16 [13:47]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ร้าน 504 วันที่ 14-15/03/63 ไม่มารบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
656
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-03-16 [13:45]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายpos ร้าน 504 วันที่ 14-15/03/63 ไม่มาดังนี้
เสร็จเรียบร้อย 
657
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2020-03-16 [12:04]
อื่นๆ 
แก้ไขภาษาใน B-Plus ให้หน่อยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
658
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2020-03-16 [11:16]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์
เสร็จเรียบร้อย 
659
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2020-03-16 [11:14]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปริ้น 3 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
660
  นางสาว นัชชา (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-03-16 [10:16]
โปรแกรม Internet-Browser 
เน็ตเครื่องน้องฝึกงานเข้าไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198