รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
701
  นางสาว สุนันท์ (เม)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2020-02-20 [14:25]
อื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม Photoscape ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
702
  นางสาว สุนันท์ (มะพลับสวน)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2020-02-20 [14:24]
อื่นๆ 
รบกวนติดตั้ง ไดร์ O ลงเครื่องให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
703
  นางสาว สุนันท์ (มะพลับสวน)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2020-02-20 [14:23]
โปรแกรม E-Mail 
เมล / microsoft หมดอายุค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
704
  นางสาว นัชชา (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-02-19 [16:31]
อื่นๆ 
เปิดคอมเครื่องพี่มิวไม่ติดค่ะ TT
เสร็จเรียบร้อย 
705
  นางสาว กมลรัตน์ (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2020-02-19 [15:07]
โปรแกรม NAV 
ดึงยอดขาย พีโน่ เขาค้อ ตั้งแต่วันที่ 13/02/63 - ปัจจุบันค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
706
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2020-02-19 [11:10]
โปรแกรมอื่นๆ 
1.ขอรายงานภาษีขาย บจก.เดอะคาเฟ่ 3 สาขา ปิ่นเกล้า Zpell ESP 2.ลงโปรแกรม ภพ.30 เนื่องจากต้องยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
707
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-02-19 [09:16]
จอภาพ (Monitor) 
เครื่อง WH-03 (เครื่องชมพู)จอเสีย จอภาพเบลอๆเป็นเส้นๆครับ
เสร็จเรียบร้อย 
708
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-02-19 [08:57]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟฟ้า ร้องตีดๆๆตลอดครับ
เสร็จเรียบร้อย 
709
  นาย สาธิต กนิตศรีบำเพ็ญ (ยุ่น)
 OP-001 - MARKETING
145
2020-02-18 [14:18]
อื่นๆ 
Log in เข้าเครื่องยุ่นไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
710
  นางสาว มินท์มันตา (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400-126
2020-02-17 [14:09]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลร้านพระราม 3 210 วันที่ 14-15 /2/63 ไม่แสดงข้อมูล น้องแจ้งว่ากดส่งข้อมูลแล้ว
เสร็จเรียบร้อย 
711
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-02-17 [10:19]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลนอดขายงาน E-Space 803 วันที่ 11/02/63 ข้อมูลมาไม่ครบ รบกวนดึงข้อมูลยดอขายให้ค่ะ
712
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-02-17 [09:54]
โปรแกรม NAV 
post ข้อมูลยอดขายไม่ได้เนื่องจาก ข้อมูลยอดขายเข้ามาไม่ครบค่ะ ดังนี้ 1.ร้าน139 วันที่15/02/63 2.ร้าน506 วันที่02/02/63
713
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-02-17 [09:49]
โปรแกรม NAV 
post ยอดขายไม่ได้เนื่องจากติด Dimension ดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่ 11-12/2/63 2.ร้าน133 วันที่ 2/2/63 3.ร้าน144 วันที่ 2,13/2/63 4.ร้าน504 วันที่ 6/2/63 5.ร้าน508 วันที่ 10/2/63
714
  นางสาว ปวีณา ชูชิต (ไนท์)
 504 - OUTLET PHUKET
0949462552
2020-02-16 [17:15]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง brother รุ่น TN-2060 TONER CARTRIDGE ขอเบิก 2 ตลับ ขอบคุณคะ
เสร็จเรียบร้อย 
715
  นางสาว จุฬาลักษณ์ จำปานวน (ปาย)
 206 - CENTRAL CHENGWATTANA
028353365
2020-02-14 [12:48]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาสินค้าของvolcomจากราคา30%เปลี่ยนเป็นราคาปกติให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
716
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-02-13 [09:49]
โปรแกรม NAV 
แจ้งเรื่อง ยอดขายใน NAV น้อยกว่าใน POS ค่ะ เนื่องจากทางการเงินได้โพสยอดขายแล้วทางบัญชีได้ตรวจสอบพบว่า ยอดขายเข้าขาดค่ะ มี 2 ร้าน รายละเอียดดั่งนี้ค่ะ 1. ร้าน 508 - วันที่ 01/01/20 SD20010050 - วันที่ 02/01/20 SD20010051 2.ร้าน 50
เสร็จเรียบร้อย 
717
  นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณ์ (อ้อม)
 OP-007 - PRODUCTION
149
2020-02-13 [08:49]
อื่นๆ 
เข้า outlook กับ skype ใน Notebook ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
718
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-02-12 [14:32]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ร้าน 110 วันที่10-11/2/63 ข้อมูลไม่มารบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
719
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2020-02-12 [09:00]
อื่นๆ 
Excel ขึ้นแถบแดงบนจอ รบกวนด้วยค่า
เสร็จเรียบร้อย 
720
  นาย สันติ (ต้น)
 OP-006 - ESPACE
026609297
2020-02-11 [17:59]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ขอเบิก 1 เครื่อง ครับ เพือปลิ้นเอกสารต่างๆครับ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198