รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
741
  นางสาว นัชชา (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-01-30 [14:55]
อื่นๆ 
เครื่องพี่มิว เรียกสต็อกพอลแฟรงค์ไม่ได้ค่ะ
742
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-30 [12:11]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายร้าน 120 วันที่ 29/1/63 ไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
743
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-01-30 [08:43]
ยืม - คืน อุปกรณ์ 
ยืม NB 2 ตัว เพื่อ ยิงของกลับ E-805 ใช้วันที่ 03-01-20
เสร็จเรียบร้อย 
744
  นางสาว พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400#120
2020-01-29 [18:04]
อื่นๆ 
เครื่องค้างขณะทำงาน โปรแกรม/หน้าจอค้าง/เม้าส์ไม่ขยับถอดเปลี่ยนไม่ติด/ปิดเครื่องไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
745
  นางสาว เพชรี ทิพราช (เพชร)
 133 - PF FASHION ISLAND
029475938
2020-01-29 [12:46]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อคใหม่ อัพเดทโปรแกรมเพิ่มเติม
746
  นางสาว เพชรี ทิพราช (เพชร)
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
029475938
2020-01-29 [12:44]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อคและลงโปรแกรมเพิ่มเติม
747
  นางสาว ธุวกร สุวรรณวงศ์ (คำ)
 OP-007 - PRODUCTION
136
2020-01-29 [10:17]
อื่นๆ 
Microsoft office ชอบขึ้น
เสร็จเรียบร้อย 
748
  นางสาว อภิรดา โตแตง (ดาว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0909768949
2020-01-28 [16:01]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกอุปกรณ์ผ้าหมึก เครื่องปริ้น Cannon ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
749
  นางสาว นัชชา (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-01-28 [14:09]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
750
  นางสาว กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2020-01-28 [11:39]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึก Canon LBP6030/6040/6018L XPS
เสร็จเรียบร้อย 
751
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-27 [16:51]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 120 วันที่26/1/63 2.ร้าน 504 วันที่23/01/63 และ 26/01/63 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
752
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-01-27 [15:12]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 151 ยอดขาย POS กับ NAV ไม่ตรงกันค่ะ มีดั่งนี้ - วท.12/01/20 - วท.15/01/20 Gen ข้อมูลเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้โพสต์นะค่ะ
753
  นางสาว นัชชา (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2020-01-27 [15:09]
อื่นๆ 
ลงไดวเวอร์ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง
เสร็จเรียบร้อย 
754
  นางสาว จริยา แก้วโขง (บิว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2020-01-27 [09:39]
อื่นๆ 
เครื่องดับเองค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
755
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2020-01-23 [16:17]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 129 วันที่ 01/01/2020 ยอดขายที่ Gen เข้ามาใน NAV ไม่ตรงกับ POS ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
756
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2020-01-23 [15:43]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรมเครื่อง 192.168.1.65 ค่ะ 1.ภ.พ.30 2.ภ.ง.ด.3 3.ภ.ง.ด.53
เสร็จเรียบร้อย 
757
  นางสาว ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2020-01-23 [15:38]
โปรแกรมอื่นๆ 
ลงโปรแกรมเครื่อง 192.168.1.54 ค่ะ 1. ภ.พ.30 2. ไดร์ N
เสร็จเรียบร้อย 
758
  นางสาว อภิรดา โตแตง (ดาว)
 149 - MARKET VILLAGE HUAHIN
0909768949
2020-01-23 [13:37]
โปรแกรม Skype 
เข้าโปรแกรมไม่ได้ ขึ้นให้ใส่ Password
เสร็จเรียบร้อย 
759
  นางสาว สุนันท์ (มะพลับสวน)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2020-01-22 [18:29]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
รบกวนเบิกหมึกเครื่อง HP Color LaserJet MFP M277n สีดำ จำนวน 1 อัน สีฟ้า(Cyan)จำนวน 1 อัน สีชมพู(Magenta) จำนวน 1 อัน สีเหลือง(Yellow) จำนวน 1อัน // ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
760
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-22 [11:30]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดPOS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน804 วันที่21/01/63 2.ร้าน504 วันที่21/01/63 ***รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198