รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
761
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-01-22 [09:55]
เม้าส์ (Mouse) 
คลิกไม่ค่อยได้
เสร็จเรียบร้อย 
762
  นางสาว เจนจิรา สารเห็ด (เจน)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032-473039
2020-01-21 [17:01]
อื่นๆ 
รบกวนดู Team Viewer คุณอันดึงทามชีสไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
763
  นางสาว นภาพร ชิดปราง (อาม)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
129
2020-01-21 [11:54]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้น จำนวน 3 อัน
เสร็จเรียบร้อย 
764
  นางสาว ณิชากร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
121
2020-01-21 [10:12]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ
เสร็จเรียบร้อย 
765
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
145
2020-01-21 [09:46]
เม้าส์ (Mouse) 
เวลาคลิกแล้วเหมือนเม้าส์รวนค่ะ คลิกแล้วไม่ไป คลิกแล้วขึ้นอะไรไม่รู้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
766
  นางสาว จริยา (แก้วโขง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2020-01-20 [19:02]
อื่นๆ 
1.คอมพิวเตอร์อืดมากเลยค่ะ เปิดอะไรก้อค้างและช้ามากค่ะ 2.เครื่องดับแบบปิดเครื่องเองอัตโนมัติทุก 10 นาที ค่ะ รบกวนแก้ไขให้เร่งด่วนด้วยนะค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
767
  นางสาว เพชรี ทิพราช (เพชร)
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
02-9475938
2020-01-20 [12:44]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
เบิกหมึกเครื่องปลิ้น cannon
เสร็จเรียบร้อย // ฝากพี่เก่งจัดส่งให้ครับ 
768
  นางสาว เพชรี ทิพราช (เพชร)
 127 - NY.LA FASHION ISLAND
02-9475938
2020-01-20 [12:41]
กล้อง (Camera) 
กล้องเสียค่ะรบกวนส่งช่างเข้ามาซ่อมด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
769
  นางสาว รสสุคนธ์ สุวรรณ์ (อ้อม)
 OP-007 - PRODUCTION
149
2020-01-20 [11:27]
อื่นๆ 
Printer ใช้ไม่ได้ค่ะ หน้าจอ Server ขึ้นสีน้ำเงิน
เสร็จเรียบร้อย 
770
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-20 [10:00]
โปรแกรม Pos 
ยอดขายร้าน 1. 120 วันที่ 12/01/63 2.ร้าน 504 วันที่ 15/01/63 gebข้อมูลposเข้าnav ภาษีขายมาไม่ครบค่ะ จึงไม่สามารถpost ยอดขายได้ค่ะ
771
  นางสาว นันทวัน อ่ออุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2020-01-20 [10:15]
ตัวเครื่อง (Case) 
รบกวนไอทีเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่อง Support ของ HR ให้ด้วยนะคะ
เสร็จเรียบร้อย 
772
  นางสาว อัญชณา ภู่อร่าม (จุ๋ม)
 SP-003 - HR
103
2020-01-20 [10:13]
เม้าส์ (Mouse) 
คลิ๊กไม่ไปค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
773
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-01-20 [08:57]
จอภาพ (Monitor) 
เครื่อง WH-01 จอภาพเสียครับเปลี่ยนด่วน
เสร็จเรียบร้อย 
774
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
145
2020-01-16 [16:01]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
กระดาษติดเครื่องปริ้นใหญ่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
775
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
145
2020-01-16 [15:31]
โปรแกรม E-Mail 
เวลามีคนส่งอีเมลล์เข้ามา อีเมลล์เดียวกันแต่เข้าซ้ำกัน 2 เมลล์
เสร็จเรียบร้อย 
776
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2020-01-16 [12:20]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ร้าน504 ยอดขายวันที่15/01/63 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
777
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2020-01-15 [09:33]
ตัวเครื่อง (Case) 
คอม WH-11 เปิดไม่ติดครับแก้ไขให้ด่วน..
เสร็จเรียบร้อย 
778
  นางสาว พูนทรัพย์ ฤทธิ์มนตรี (เก๋)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
086-8879110
2020-01-14 [17:49]
อื่นๆ 
เครื่องดับขณะทำงาน ไฟล์ไม่ได้เซฟ ปิดเครืองไม่ติด
เสร็จเรียบร้อย 
779
  นางสาว ปุณยวีร์ เต็งชัยภูมิ (แซนด์)
 OP-001 - MARKETING
145
2020-01-14 [16:57]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
scan เอกสารไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
780
  นางสาว ปรีณาภา (พุทธานุ)
 OP-007 - PRODUCTION
131
2020-01-14 [11:18]
ตัวเครื่อง (Case) 
เกี่ยวกับการปริ้นท์งาน
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
16
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198