รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
81
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-07-23 [11:51]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย POS ร้าน 150 วันที่ 11/7/64 พี่ต้อมกดส่งข้อมูลจากร้านให้แล้วค่ะ
 
82
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-07-23 [11:51]
โปรแกรม Pos 
ดึงข้อมูลยอดขาย POS ร้าน 150 วันที่ 11/7/64 พี่ต้อมกดส่งข้อมูลจากร้านให้แล้วค่ะ
 
83
  คุณ นันทวัน อ่อนอุทัย (อัน)
 SP-003 - HR
103
2021-07-21 [13:41]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
สั่งหมึกเครื่องปริ้น 3 กล่องค่ะ
 
84
  คุณ วิทยา บุญหล่อ (ต้อม)
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0801159656
2021-07-21 [12:37]
โปรแกรม E-Mail 
เมลเข้าไม่ได้ครับผม โปรโมชั่นใช้ไม่ได้ เครื่อง805ครับ nyla_ctw2@nylagroup.co.th
 
85
  คุณ วสุพร วรรณอาภา (ส้ม)
 OP-002 - PRODUCT
029546400 # 109
2021-07-21 [10:34]
โปรแกรม Microsoft Office 
รบกวนช่วยคีย์ license product - office ให้หน่อยค่ะ มันขึ้นแถบแดงๆค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
86
  คุณ วรมน พูลสวัสดิ์ (แจน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-07-21 [09:13]
สั่งซื้ออุปกรณ์ 
สั่ง ซื้อ STICKER BARCODE สีขาว จำนวน 100,000 ดวง
 
87
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-07-20 [16:17]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 906 วันที่ 05,07,08,12,14,15/07/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
88
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-07-20 [16:16]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 905 วันที่ 14,15/07/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
89
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2021-07-20 [16:15]
โปรแกรม NAV 
Gen SD ร้าน 809 วันที่ 01,05,06,07,08,12,15,16/07/2021 ไม่ได้ค่ะ
 
90
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
02-9546400 ต่อ124
2021-07-19 [17:49]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ ร้าน 127 วันที่ 4/7/64 ร้าน 133 วันที่ 11/7/64 ร้าน 504 วันที่ 13/7/64 และ 15/7/64 ร้าน 506 วันที่ 17/7/64 ร้าน 508 วันที่ 7-8/7/64 ร้าน 511 วันที่ 4/7/64 ร้าน 102 วันที่ 5/7/64 ร้าน 131 วันที่ 3/7/64 ร้าน 140 วั
 
91
  คุณ ศยามน ตีระมาตย์ (มุก)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
119
2021-07-13 [13:40]
อื่นๆ 
รบกวนเปลี่ยนหมึกเครื่องปริ้นสติ๊กเกอร์ที่อยู่ชั้น 4 ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
92
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-07-12 [16:22]
โปรแกรม NAV 
ติด gen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.ร้าน127 วันที่ 4/7/64 2.ร้าน133 วันที่ 11/7/64 3.ร้าน508 วันที่ 7-8/7//64 4.ร้าน511 วันที่ 4/7/64 5.ร้าน102 วันที่ 5/7/64 6.ร้าน128 วันที่ 11/7/64 7.ร้าน131 วันที่ 3/7/64 8.ร้าน140 วันที่ 5/7/64 9.ร้าน150 วันที่
 
93
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
ต่อ124/0853036221
2021-07-12 [14:23]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน 140 วันที่ 11/7/64 2.ร้าน150 วันที่ 11/7/64 รบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
 
94
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-07-07 [13:38]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่ จากวันที่ 07/07/2021 เป็น วันที่ 06/07/2021 812 = 1812027499
 
95
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-07-07 [11:04]
โปรแกรม Pos 
เครื่องสำรองไฟแบตเตอร์รี่เสื่อมครับ
เสร็จเรียบร้อย 
96
  คุณ ไพโรจน์ เลี้ยงเจริญกิจ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2021-07-06 [13:42]
โปรแกรม Pos 
เปลี่ยนวันที่จาก 06/07/2021 เป็น 05/07/2021 812 = 1812027466 - 1812027480 815 = 1815046820 - 1815046875
 
97
  คุณ น.ส.ณิชากร ชุมถาวร (กุ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
0805364460
2021-07-06 [12:57]
โปรแกรม NAV 
ยอดขาย NAV ไม่ตรงกับ POS ค่ะ 906 LAZADA - REEF 02/06/2021 SD21060867 22/06/2021 SD21060868 23/06/2021 SD21060869 ขอบคุณค่ะ
 
98
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2021-07-06 [12:09]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
หมึกเครื่องปริ้น A4 เบิก 2 กล่องค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
99
  คุณ บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2021-07-05 [20:30]
โปรแกรม Pos 
รบกวนเปลี่ยนราคาบาร์ 2032141300022 จาก 268 เป็น 447 ให้ด้วยค่ะ เนื่องจากพอเปลี่ยนวันที่ยิงเป็นวันที่ 1-7-64 ไม่สามารถยิงขายได้ค่ะ
 
100
  คุณ เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 SURFER PARADISE TERMINAL21 PATTAYA
0917702408
2021-07-02 [14:02]
โปรแกรม Skype 
เปิด Skype ไม่ได้ค่ะ
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198