รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
921
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-30 [08:32]
ตัวเครื่อง (Case) 
เปิดเครื่องดังปิ๊ดๆๆตลอด
เสร็จเรียบร้อย 
922
  นางสาว มิลตรา มูลจะคำ (มิล)
 132 - NY.LA CENTRAL WORLD (2)
0639095817
2019-08-29 [16:20]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งStock Sheet ให้ใหม่ ร้าน 804 NY-LA CTW ด้วยคะเช็คไปวันที่ 21/08/2019 ขอบคุณค่ะ(804 ไม่มีให้เลือกค่ะ)
923
  นางสาว มิลตรา มูลจะคำ (มิล)
 150 - PF&TOKIDOKI CTW
0639095817
2019-08-29 [16:16]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งStock Sheet ให้ใหม่ด้วยคะเช็คไปวันที่ 20/08/2019 ขอบคุณค่ะ
924
  นาย สุวิทย์ชัย กิจจา (แบงค์)
 212 - CENTRAL ZEN
021009093
2019-08-29 [12:06]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต็อกชีสใหม่ หลังจากการเช็คสต็อก วันที่ 8/8/62
925
  นาย สุวิทย์ชัย กิจจา (แบงค์)
 212 - CENTRAL ZEN
021009093
2019-08-29 [11:57]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งโปรแกรมสต็อกชีสใหม่ หลังจากการเช็คสต็อก8/7/62
926
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-29 [10:59]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน102 วันที่28/08/62 2.ร้าน131 วันที่28/08/62 3.ร้าน110 วันที่28/08/62 4.ร้าน133 วันที่28/08/62 5.ร้าน511 วันที่27-28/08/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
927
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
103
2019-08-28 [15:14]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครื่องปริ้นไม่ดูดกระดาษค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
928
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-26 [15:10]
โปรแกรม NAV 
เข้า NAV ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
929
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-26 [12:25]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ร้าน 508 วันที่ 25/08/62 ไม่มา รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
930
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-23 [14:11]
โปรแกรมอื่นๆ 
เปิดไฟล์ pdf ไม่ได้ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
931
  นางสาว นันทวัน (อ่อนอุทัย)
 SP-003 - HR
103
2019-08-23 [12:22]
โปรแกรมอื่นๆ 
อันดึงเวลาทำงานจากเครื่องสแกนนิ้ว ของร้าน The Cafe สาขา pinklao ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
932
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-08-23 [11:25]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
933
  นางสาว น.ส.สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-22 [15:35]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายในpos ไม่มาดังนี้ 1.ร้าน133 วันที่21/08/62 2.ร้าน511 วันที่21/08/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ ***ด่วน***
เสร็จเรียบร้อย 
934
  นาย บรรหาร สอนคำ (ฮา)
 146 - TERMONAL21-KORAT
044-498763
2019-08-22 [14:46]
โปรแกรม Pos 
รบกวนย้ายข้อมูลขายให้สาขา 146-NYLA TERMINAL KORAT จากวันที่ 30/8/2019 มาเป็นวันปัจจุบัน 22/08/2019 เนื่องจากลืมเปลี่ยนวันที่กลับจากการเทสต์โปรโมชั่น
เสร็จเรียบร้อย 
935
  นาง นิสารัตน์ (ปุ๋ย)
 D001 - DAFF OFFICE
113
2019-08-22 [14:49]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
เครื่องสำรองไฟมีเสียงค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
936
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-08-21 [14:54]
อื่นๆ 
เชื่อมต่อกับ Drive Maketting ไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
937
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-08-20 [14:12]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตั้งโปรแกรมเครื่องปริ้นให้ใน NB ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
938
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-19 [15:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน133 วันที่ 15/08/62 และวันที่ 18/08/62 ข้อมูลไม่มาค่ะ เหลือร้านเดียว รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
939
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-19 [15:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน133 วันที่ 15/08/62 และวันที่ 18/08/62 ข้อมูลไม่มาค่ะ เหลือร้านเดียว รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
940
  นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสดิ์ (จ๋อมแจ๋ม)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-08-15 [11:47]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิสบจก.พีเอ็นแอลที 99 เต็ม Formula ก้อน3 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198