รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
941
  นางสาว จันทรกานต์ สุวรรณ (ตุ้งติ้ง)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
120
2019-08-15 [09:17]
โปรแกรม Formula 
คีย์ดิสบจก.จี-ราล์ฟ เต็ม Formula ก้อน1 ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
942
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-08-14 [17:04]
อื่นๆ 
ลงฟอนต์ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
943
  นางสาว แพรวพรรณ (ป๊อป)
 133 - PF FASHION ISLAND
029476420
2019-08-14 [14:39]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อกให้ใหม่
944
  นางสาว ฉันทิกา รุจิรเสรีชัย (ฝน)
 SP-003 - HR
108
2019-08-14 [10:12]
โปรแกรมอื่นๆ 
ติดตั้งโปรแกรมเงินเดือนให้เครื่องน้องฝึกงานค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
945
  นางสาว ภัททิยา ดวงโต (มาย)
 SP-008 - GRAPHIC/DISPLAY
113
2019-08-14 [09:37]
อื่นๆ 
ภาษาในคอมขึ้นเป็น สี่เหลี่ยม
เสร็จเรียบร้อย 
946
  นางสาว สุธาสินี กล้าเขตการ (ดาว)
 506 - OUTLET NY.LA CHA-AM
032473039
2019-08-14 [08:37]
โปรแกรม Stock Sheet 
ตั้งสต๊อกชีสใหม่ ร้าน 506 /149 เนื่องจากมีการตรวจนับสต๊อก
947
  นาย จักษวัชร์ กลิ่นเจริญ (นนท์)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0639095320
2019-08-13 [14:03]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีสให้ใหม่ หลังจากเช็คสต็อก 30/7/2019
948
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-13 [09:17]
กล้อง (Camera) 
กล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้ ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
949
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-13 [08:52]
โปรแกรม Internet-Browser 
เครื่องพี่โต้งเข้า Network เน็ตไม่ได้ ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
950
  นางสาว สุวิมล (โสตแก้ว)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-12 [16:43]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย ร้าน 511 วันที่9-11/8/62 ข้อมูลยอดขายไม่มาค่ะ รบกวนดึงข้อมูลยอดขายค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
951
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 140 - VOLCOM ZPELL
021509114
2019-08-12 [10:57]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจาก น.ส.นภาวรรณ ไกยวงษ์ รหัสพนักงาน 519037 พนักงานประจำร้าน 140 NYLA ZPELL ได้ผ่านโปรเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และ น.ส.คุปต์ธนัฐ ปารมี รหัสพนักงาน 519079 ได้ผ่านโปรเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 จึงรบกวนให้ทาง IT เข้ามาเซ็ทระบบ POS เพื่อที่จะทำ
952
  นางสาว รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2019-08-09 [12:54]
อื่นๆ 
ซิมinternet ร้านเสียค่ะ internetใช้งานไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
953
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-08 [14:23]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายPOS ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน133 วันที่07/08/62 2.ร้าน511 วันที่07/08/62 3.ร้าน131 วันที่6-7/08/62 รบกวนดึงยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
954
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-08 [12:59]
โปรแกรม Pos 
ny chonburi แจ้งว่ารหัสสินค้าใหม่ ไม่มีข้อมูล เช่น 1912404600479 ไม่สามารถยิงขาย และรับเข้า stock ได้ เช็คให้หน่อยครับ
955
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-08 [11:51]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ตั้ง Scan ไฟล์ FX DocuCentre-IV C2260 PCL 6 เข้าเครื่อง PC ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
956
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-07 [15:42]
กล้อง (Camera) 
กล้องห้องออน์ไลน์ไม่ติดครับ
 
957
  นาย พุฒิพงษ์ บัวพันธ์ (ป๊อป)
 131 - DICKIES ESPLANADE
026609297
2019-08-06 [14:15]
อื่นๆ 
ขอเบิก หมึกปริ้นใบเสร็จ 2 กล่อง ครับ
เสร็จเรียบร้อย 
958
  นางสาว นิตยา ศรีหะบุตร (เบส)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
080-2893036
2019-08-05 [14:31]
โปรแกรม Pos 
รบกวนแยกยอดขายของวันที่2-3สิงหาให้หน่อยครับเนื่องจากน้องลืมปิดรอบครับ วันที่2/08เลขที่บิล1110037998-1110038008 วันที่03/08เลขที่บิล1110038009-1110038021 รับคืน1บิลเลขที่2110000323
เสร็จเรียบร้อย 
959
  นางสาว จุฑามาศ บุญล้อม (จู้)
 137 - PF TERMINAL 21 (2)
022549350
2019-08-05 [10:18]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกผ้าหมึกเครื่องปริ๊น canon จำนวน 1ตลับค่ะ ขอบคุณค่า
960
  นาย อลงกรณ์ จันทรากาศ (ตั๋น)
 102 - NY.LA ESPLANADE
026609297
2019-08-02 [10:30]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง STOCK SHEET เนื่องจากมีการเช็คสต็อก 18/07/19 และสรุปสินค้าสูญหายเรียบร้อยครับ
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198