รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
961
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 D001 - DAFF OFFICE
110
2019-08-01 [17:45]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
ขอเบิกหมึกปริ้นเครื่อง CANON จำนวน 5 ตลับค่ะ (OFFICE=2/KHAOKHO=3) **ขอบคุณมากค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
962
  นางสาว สรญา ศรีอภัย (ฟาง)
 T001 - THE CAFE OFFICE
110
2019-08-01 [17:39]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
เครื่องปริ้นปริ้นไม่ได้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
963
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-08-01 [11:57]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน131 วันที่ 31/07/62 2.ร้าน110 วันที่ 31/07/62 3.ร้าน133 วันที่ 31/07/62 4.ร้าน511 วันที่ 31/07/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
964
  นาย ไพโรจน์ (พี่โบ้)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-01 [11:06]
โปรแกรม Pos 
ยอดขาย POS 103 ขาดวันที่ 06-28/07/2019 ดึงข้อมุลให้ด้วยครับ
เสร็จเรียบร้อย 
965
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-08-01 [10:50]
จอภาพ (Monitor) 
จอเสียครับ
เสร็จเรียบร้อย 
966
  นางสาว บุณยาพร ไชยนา (หยาม)
 603 - ROBINSON RAMA9
021081171
2019-07-30 [21:45]
โปรแกรม Pos 
รบกวนปรับราคาสินค้าบาร์1832904600003 paul frank ราคา 697 เป็นราคาปกติ 1395 ด้วยค่ะ
เสร็จเรียบร้อย  
967
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-07-30 [15:25]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ร้าน 118 ยอดขายวันที่28-29/7/62ไม่มาค่ะ(เพิ่มเติม)
เสร็จเรียบร้อย 
968
  นางสาว น.ส.สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-07-30 [15:17]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มาดังนี้ค่ะ 1.ร้าน504 วันที่29/07/62 2.ร้าน511 วันที่27-29/07/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
969
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 504 - OUTLET PHUKET
0949462552
2019-07-29 [17:28]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็อกชีทให้ใหม่ เนื่องจากมีการตรวจนับสต็อกเมื่อวันที่ 22/7/2019 ค่ะ
970
  นางสาว พิไลลักษณ์ สุขสมบัติ (อ้อย)
 205 - CENTRAL PHUKET
0949462552
2019-07-29 [17:22]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งสต็้อกชีทให้ใหม่ เนื่องจากมีการตรวจนับสต็อกเมื่อวันที่ 24/07/2019 ค่ะ
971
  นางสาว เมวิกา ทองอินทร์ (เมย์)
 110 - NY.LA PATTAYA BEACH
0917702408
2019-07-29 [12:02]
อื่นๆ 
152 SPD T21 PATTAYA ขอหลอดไฟ LED สีขาวตามไฟล์รูปภาพจำนวน10หลอดเพื่อสต็อกไว้ เนื่องจากหลอดไฟทางร้านขาดบ่ายค่ะ
แจ้งผิดที่นะครับ ให้ไปแจ้งที่ http://www.itnyla.com/Technicain2019 
972
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ (หญิง)
 505 - OUTLET KRA BI
0917702409
2019-07-28 [15:50]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้งSTOCK SHEET ใหม่ให้หน่อยคะ ขอบคุณคะ
973
  นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ (หญิง)
 116 - PF JUNGCYLON
076366758
2019-07-28 [15:37]
โปรแกรม Stock Sheet 
รบกวนตั้ง STOCK SHEET ให้ใหม่ด้วยคะ ขอบคุณคะ
 
974
  นางสาว รัตนา จันทร์หอม (จิน)
 604 - ROBINSON KHONKEAN
0944676135
2019-07-27 [11:55]
โปรแกรม Skype 
เปิด skype ไม่ได้ค่ะ
975
  นาย ประมวล (แมน)
 SP-005 - WAREHOUSE
130
2019-07-26 [09:06]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
USP ดัวปีบๆตลอด ครับเครื่อง PC - JAN
เสร็จเรียบร้อย 
976
  นางสาว ศิริกาล แก้วธานี (ปลา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2019-07-25 [12:54]
โปรแกรม Pos 
เนื่องจาก นางสาวรัตตะวัน ใจหนักแน่น รหัสพนักงาน 519005 พนักงานประจำร้าน 202 CDS LADPRAO ได้ผ่านโปรเมื่อวันที่ 21/06/62 จึงขอรบกวนให้ IT แอดรหัสพนักงาน เพื่อยิงขายในระบบ POS ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
977
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-07-25 [11:59]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน110 วันที่ 24/07/62 2.ร้าน120 วันที่ 24/07/62 3.ร้าน133 วันที่ 24/07/62 4.ร้าน139 วันที่ 24/07/62 5.ร้าน511 วันที่ 23-24/07/62 รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
978
  นาย จักษวัชร์ กลื่นเจริญ (นนท์)
 209 - CENTRAL PF PINKRAO
0935128529
2019-07-24 [10:58]
โปรแกรม Skype 
เข้า skypeไม่ได้
เสร็จเรียบร้อย 
979
  นางสาว สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2019-07-22 [11:28]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขายใน pos ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน133 วันที่ 19-21/07/62 2.ร้าน149 วันที่ 21/07/62 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อย 
980
  นาย วันเฉลิม ชมภูวิเศษ (เอก)
 509 - OUTLET KHAO YAI
044377529
2019-07-20 [13:42]
จอภาพ (Monitor) 
อัพเดท อาการคอมพิวเตอร์(จอภาพ)หลังจากเมื่อวานนี้ได้ทำการลองเปลี่ยน จอคอมพิวเตอร์ แต่ยังใช้สาย AC อันเดิมของเรา ปรากฎว่า จอคอมไม่ดับครับ ปัญหาน่าจะเกิดจาก จอคอมของเราเองครับ รบกวนทาง IT ส่งจอคอมพิวเตอร์ มาเปลี่ยนให้ทางหน้าร้านใหม่หน่อยครับ
เสร็จเรียบร้อยสาขาสามารถใช้งานได้ปกติ 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,774
Last Month
1,353
This Year
25,538
Last Year
141,198