รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ  รายการซ่อมซ้ำ  แก้ไขไม่สำเร็จ  เสร็จเรียบร้อย
ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
อุปกรณ์/ต้องการ
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการงาน
 ดู
1
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2022-06-27 [07:01]
โปรแกรม NAV 
รบกวนดึงยอดขาย PINO LATTE เขาค้อ ถึงปัจจุบันค่ะ
 
2
  คุณ นัชชา แก้วเก็บ (เบส)
 OP-002 - PRODUCT
123
2022-06-27 [02:51]
โปรแกรมอื่นๆ 
รบกวนลงโปรแกรม win rar ให้พนง.ใหม่ น้องฟิล์ม กับ เบลล่า ชั้น 3 ทีจ้า
 
3
  คุณ ปราริชาติ ชาสงวน (ปรา)
 202 - CENTRAL LADPRAO
025411301
2022-06-25 [13:05]
เครื่องสำรองไฟ (UPS) 
ไฟไม่ติด
 
4
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2022-06-24 [10:58]
โปรแกรม NAV 
ติดgen ยอดขายไม่ได้ดังนี้ ***อัพเดท ณ วันที่ 24/06/65 1.ร้าน 102 วันที่ 22/06/65 2.ร้าน 128 วันที่ 17,22/06/65 3.ร้าน 150 วันที่ 19-21,23/06/65 4.ร้าน 807 วันที่ 22/06/65 5.ร้าน 506 วันที่ 19/06/65 6.ร้าน 508 วันที่ 15,17/06/65 รบกวนแก้ไขให้ค่
 
5
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400 ต่อ126
2022-06-24 [06:33]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 217 วันที่ 22/06/2565 ไม่สามารถโฮนข้อมูลได้
 
6
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2022-06-24 [04:39]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย POS ไม่มา/มาไม่ครบ ดังนี้ 1.ร้าน 506 วันที่ 22-23/06/65 2.ร้าน 814 วันที่ 18-23/06/65 3.ร้าน 813 วันที่ 18-23/06/65 รบกวนดึงข้อมูลให้ค่ะ ***ด่วนค่ะ***
 
7
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2022-06-23 [07:05]
โปรแกรม NAV 
Gen SD. WHS วันที่ 16-17,20-22/06/2022 ไม่ได้ค่ะ
 
8
  คุณ อัญชณา (ภู่อร่าม)
 SP-003 - HR
029546400 ต่อ 103
2022-06-23 [03:18]
เครื่องพิมพ์ (Laser printer) 
ต้องการปริ้นท์งานที่เครื่องปริ้นท์ชั้น 3 ค่ะ
 
9
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2022-06-22 [10:14]
โปรแกรม NAV 
Gen SD. 801 วันที่ 17,20,21/06/2022 ไม่ได้ค่ะ
 
10
  คุณ จารุวรรณ เลิศวิลัย (คิว)
 SP-003 - HR
029546400 ต่อ103
2022-06-22 [03:29]
โปรแกรมอื่นๆ 
Team Viewer ไม่สามารถเชื่อมต่อเพื่อดึงเวลาการแสกนนิ้วเข้า-ออก ของ DDH ได้ค่ะ
 
11
  คุณ วันวิสาข์ กิจพิทักษ์ (วัน)
 SP-003 - HR
029546400 #108
2022-06-21 [12:01]
เม้าส์ (Mouse) 
รบกวนช่วยติดตั้งโปรแกรม Team viewer สำหรับดึง Time หน้าร้านค่ะ
 
12
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2022-06-21 [10:02]
โปรแกรม NAV 
ติดgen ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ **อัพเดท ณ 21/06/65 1.ร้าน 127 วันที่ 14/06/65 2.ร้าน 133 วันที่ 17/06/65 3.ร้าน 508 วันที่ 15,17/06/65 4.ร้าน 128 วันที่ 16-17/06/65 5.ร้าน 146 วันที่ 13/06/65 6.ร้าน 150 วันที่ 16/06/65 7.ร้าน 151 วันที่ 14,17-18/0
 
13
  คุณ น.ส. กมลรัตน์ ฉันทะกลาง (แอน)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
126
2022-06-21 [04:27]
โปรแกรม NAV 
รบกวนดึงยอดขาย PINO LATTE เขาค้อ ถึงปัจจุบันค่ะ
 
14
  คุณ มินท์มันตา ปุลินพัฒนาวงศ์ (นุ้ย)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
029546400#126
2022-06-21 [02:55]
โปรแกรม NAV 
ร้าน 206 วันที่ 15/06/2565 ร้าน 209 วันที่ 18/06/2565 และ19/06/2565 ร้าน 213 วันที่ 17/06/2565 ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ค่ะ
 
15
  คุณ เอกพล โรมินทร์ (เอก)
 504 - OUTLET PHUKET
0819357882
2022-06-19 [10:30]
หมึกและอุปกรณ์ (Toner) 
น้ำหมึกเครื่องปริ้น รุ่นที่ต้องการเบิก TN2060 HL-2130/HL-2240D
 
16
  คุณ รัตติกร บุญมี (จ๊ะ)
 511 - OUTLET PATTAYA
0948155123
2022-06-18 [03:46]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต้อคใหม่ค่ะ นับสต้อคไปวันที่04/05/2565ค่ะ
 
17
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2022-06-17 [10:32]
โปรแกรม Pos 
ข้อมูลยอดขาย pos ไม่มา ดังนี้ 1.ร้าน 128 วันที่ 15-16/06/65 2.ร้าน 814 วันที่ 14-16/06/65 3.ร้าน 506 วันที่ 13,16/06/65 ***รบกวนดึงข้อมูลยอดขายให้ค่ะ***
 
18
  คุณ วิทยา บุญหล่อ (ต้อม)
 212 - CENTRAL ZEN
0801159656
2022-06-15 [12:36]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต๊อกใหม่ครับ นับสต็อกวันที่ 30/5/2565 ครับผม
 
19
  คุณ วิทยา บุญหล่อ (ต้อม)
 212 - CENTRAL ZEN
0801159656
2022-06-15 [12:36]
โปรแกรม Stock Sheet 
ขอตั้งสต๊อกใหม่ครับ นับสต็อกวันที่ 30/5/2565 ครับผม
 
20
  คุณ สุวิมล โสตแก้ว (เฟิร์น)
 SP-002 - ACCOUNT-FINANCE
124
2022-06-14 [09:45]
โปรแกรม NAV 
ติด geb ยอดขายไม่ได้ ดังนี้ 1.ร้าน 102 วันที่ 3,9/06/65 2.ร้าน 128 วันที่ 2,6,10/06/65 3.ร้าน 152 วันที่ 4,6,12/06/65 4.ร้าน 110 วันที่ 4,9,/06/65 5.ร้าน 504 วันที่ 9-10/06/65 6.ร้าน 506 วันที่ 11/06/65 7.ร้าน 508 วันที่ 3,11,12/06/65 8.ร้าน
 
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   [ หน้าที่ 79 ]   [ หน้าที่ 80 ]   [ หน้าที่ 81 ]   [ หน้าที่ 82 ]   [ หน้าที่ 83 ]   [ หน้าที่ 84 ]   [ หน้าที่ 85 ]   [ หน้าที่ 86 ]   [ หน้าที่ 87 ]   [ หน้าที่ 88 ]   [ หน้าที่ 89 ]   [ หน้าที่ 90 ]   [ หน้าที่ 91 ]   [ หน้าที่ 92 ]   [ หน้าที่ 93 ]   [ หน้าที่ 94 ]   [ หน้าที่ 95 ]   [ หน้าที่ 96 ]   [ หน้าที่ 97 ]   [ หน้าที่ 98 ]   [ หน้าที่ 99 ]   [ หน้าที่ 100 ]   [ หน้าที่ 101 ]   [ หน้าที่ 102 ]   [ หน้าที่ 103 ]   [ หน้าที่ 104 ]   [ หน้าที่ 105 ]   [ หน้าที่ 106 ]   [ หน้าที่ 107 ]   [ หน้าที่ 108 ]   [ หน้าที่ 109 ]   [ หน้าที่ 110 ]   [ หน้าที่ 111 ]   [ หน้าที่ 112 ]   [ หน้าที่ 113 ]   [ หน้าที่ 114 ]   [ หน้าที่ 115 ]   [ หน้าที่ 116 ]   [ หน้าที่ 117 ]   [ หน้าที่ 118 ]   [ หน้าที่ 119 ]   [ หน้าที่ 120 ]   [ หน้าที่ 121 ]   [ หน้าที่ 122 ]   [ หน้าที่ 123 ]   [ หน้าที่ 124 ]   [ หน้าที่ 125 ]   [ หน้าที่ 126 ]   [ หน้าที่ 127 ]   [ หน้าที่ 128 ]   [ หน้าที่ 129 ]   [ หน้าที่ 130 ]   [ หน้าที่ 131 ]   [ หน้าที่ 132 ]   [ หน้าที่ 133 ]   [ หน้าที่ 134 ]   [ หน้าที่ 135 ]   [ หน้าที่ 136 ]   [ หน้าที่ 137 ]   [ หน้าที่ 138 ]   [ หน้าที่ 139 ]   [ หน้าที่ 140 ]   [ หน้าที่ 141 ]   [ หน้าที่ 142 ]   [ หน้าที่ 143 ]   [ หน้าที่ 144 ]   [ หน้าที่ 145 ]   [ หน้าที่ 146 ]   [ หน้าที่ 147 ]   [ หน้าที่ 148 ]   [ หน้าที่ 149 ]   [ หน้าที่ 150 ]   [ หน้าที่ 151 ]   [ หน้าที่ 152 ]   [ หน้าที่ 153 ]   [ หน้าที่ 154 ]   [ หน้าที่ 155 ]   [ หน้าที่ 156 ]   [ หน้าที่ 157 ]   [ หน้าที่ 158 ]   [ หน้าที่ 159 ]   [ หน้าที่ 160 ]   
Information Technology Department
NYLA GROUP Co.,Ltd.
ระบบแจ้งงานออนไลน์
ติดต่อสอบถาม : 02-954-6400 Ext.111 or Ext.127
Webmaster : Information Technology Department

line@ STARISTICS
Statistics(IP)
Today
63
Yesterday
118
This Month
2,821
Last Month
3,227
This Year
18,704
Last Year
35,286